Innsynsbegjæringer - teknisk feil

Det har vært en teknisk feil med innsynsløsningen til Grimstad kommune. Det har ført til at noen innsynsbegjæringer ikke har blitt registrert i perioden 22. september til 5. oktober. Feilen er nå rettet. 

AKST Dokumentsenter ble rett før helgen gjort oppmerksomme på at det har vært en teknisk feil med innsynsløsningen, det skal ha vært noen feil med noen servere. Feilen har ført til at noen innsynsbegjæringer ikke har blitt registrert i perioden 22. september til 5. oktober, selv om kvittering er sendt til de som har bedt om innsyn. 

Feilen er nå rettet. Alle innsynsbegjæringene som ikke har blitt levert vil nå bli levert på nytt. De skal svares ut som vanlig.