Inviterer til folkemøter om friluftslivets ferdselsårer

Grimstad kommune skal lage en temaplan for Friluftslivets ferdselsårer. Nå ønsker vi innspill fra innbyggerne til planen, og de kommende ukene blir det derfor folkemøter.

I 2023 skal Friluftsrådet Sør KO (som er et kommunalt oppgavefelleskap) kartlegge friluftslivets ferdselsårer i kommunene Grimstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Kartleggingen skal danne grunnlag for temaplan «Friluftslivets ferdselsårer» i hver enkelt kommune i 2024. Arbeidet i Grimstad kommune starter nå opp, og lag, foreninger og enkeltpersoner inviteres nå til å melde inn ønsker og behov for tilrettelegging av ferdselsårer. De neste ukene blir det folkemøter følgende steder:

  • Landvik skole 21. mars kl. 18.00
  • Grimstad rådhus 22. mars kl. 18.00
  • Eide skole 27. mars kl. 18.00
  • Fevik skole 28. mars kl. 18.00

Du kan fortløpende melde inn ønsker om merking og tilrettelegging i de fire kommunene via nettsiden www.friluft-sor.no. Her finner du også mer informasjon om prosjektet.

Vi understreker at ingen tiltak kan realiseres uten grunneiers tillatelse. Det er en fordel, men ingen betingelse at foreslåtte tiltak er avklart med grunneiere ved innmelding.

Du kan lese mer om arbeidet på kommunens nettsider.