Kan du klare deg i 72 timer?

«Egenberedskapsuka 2019» arrangeres denne uken og vil bevisstgjøre oss på å være forberedt i krisesituasjoner.

Hva er egenberedskap?

Egenberedskap er tanken om at dersom noe uforutsett skjer, som på en eller annen måte forstyrrer hverdagen din, så tar du ansvar for din egen situasjon og så langt det er mulig klarer deg selv. Vi har gode nødetater og systemer for å ta vare på mennesker i en krise, men for at hjelpen skal kunne kanaliseres slik at de som trenger den mest får den først, er det viktig med hjelp til å prioritere. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv en periode, jo større er kapasiteten til å ta vare på de mest sårbare.

Hvorfor er dette viktig?

En krise i Grimstad vil kunne ramme mange og vi som kommune vil ikke ha mulighet til å personlig nå ut til hver enkelt. Dersom flere kan ta vare på seg selv i en periode så vil det bidra til at

  • De som trenger det mest får hjelp først
  • Flere kommer seg trygt gjennom krisen
  • Både kommunen og den enkelte innbygger får tid til å planlegge og sette i verk tiltak i den aktuelle krisen

Hva er målet med kampanjen?

Målet med egenberedskapsuken er at flest mulig skal tenke gjennom hvordan en krise kan påvirke dem og deres nærmeste nettverk/familie i deres hverdag.

Hva skjer dersom strømmen blir borte, vannet blir borte eller er forurenset, veier blir sperret, eller det blir mangel på viktige varer eller legemidler?

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som inviterer kommunene til en landsomfattende uke om egenberedskap.

Du finner mer informasjon på sikkerhverdag.no