KOLS-kurs vinter 2019/2020

12-ukers kurs for personer med KOLS-grad I og II.
Kurset varer 2 timer pr gang, med undervisning og tilpasset fysisk aktivitet hver kursdag.
Responsen fra sist kurs var at dette er nyttig og gjør det lettere å leve med KOLS.

Er du interessert eller kjenner du noen som kunne ha nytte av kurset? Vi ønsker at deltakere tar kontakt så fort som mulig, da planlagt oppstart er i november.

Ta kontakt for ytterligere informasjon:
Mobil: 901 86 455 Frisklivssentralen i Grimstad