Kommunale kompensasjonsmidler – 5. og 6. tildelingsrunde

Kommunale kompensasjonsmidler er nå fordelt i henhold til formannskapets vedtak i sak 22/1 «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter grunnet Covid 19 - tildelingsrunde nr. 5 og 6». 

Grimstad formannskap gir kommunedirektøren v/næringssjefen fullmakt til å fordele tildelte kompensasjonsmidler for 2021 – tildelingsrunde nr. 5 og 6 på totalt kr 3 159 000.

Følgende kriterier er lagt til grunn for beregning av støtte:

 • Kriteriene i utlysningen er lagt til grunn for beregning av støtte.
 • Støtten er beregnet ut fra tap i omsetning i desember 2021 pluss covid-19 relaterte kostnader som følge av smitteverntiltak innført desember 2021.
 • Som hovedregel er omsetning i desember 2019 benyttet som sammenligningsgrunnlag, men annet grunnlag er godtatt der hvor 2019-tall ikke er relevant. 
 • Støtten er beregnet ut fra terskelverdier basert bedriftens årlige omsetning, 66 % av omsetningstap og covid-19 relaterte kostnader dekkes gjennom ordningen, oppad begrenset til terskelverdien som er satt. 
 • Maksimalt tilskudd til en bedrift er 400 000 kroner.

Slik er midlene fordelt:

 • Mad & Leven  400 000 kr
 • Smag & Behag AS avd. Grimstad  400 000 kr
 • Strand Hotel Fevik  317 000 kr
 • Smaue AS  300 000 kr
 • Cafe Galleri AS  300 000 kr
 • Herlighed AS  229 000 kr
 • Allegro Ballett Studio  200 000 kr
 • Globeorbit100 AS  170 000 kr
 • Jfloftet AS  168 000  kr
 • Taxi & Turvogn Grimstad Inge Viktor Olsen ENK  159 000 kr
 • Morterud Bakeri & Konditori AS 119 000 kr
 • Grimstad Vertshus AS  97 000 kr
 • Sentrum Reisemedisin Grimstad AS  67 000 kr
 • Erlend Gunstveit AS  56 000 kr
 • Håland Taxi ENK  53 000 kr
 • Hytta Pizzeria og Kebab AS  49 000 kr
 • Asian på Torvet   25 000 kr
 • Annonsering/saksbehandling/administrasjon 50 000 kr

Sum totalt  3 159 000 kr