Kommunale kompensasjonsmidler – 7. tildelingsrunde

Kommunale kompensasjonsmidler er nå fordelt i henhold til formannskapets vedtak i sak 22/1 «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter grunnet Covid 19 - tildelingsrunde nr. 7

Næringssjefen, i samarbeid med styret for regionalt næringsfond, har vedtatt:
Det er lagt til grunn en fordelingsmodell med likeverdige parametre som bygger på kriterier kunngjort i utlysning.

Følgende søkere har fått innvilget støtte:

  • Grimstad sportsreiser AS - kr 100 000
  • Allegro Ballettstudio AS - kr 54 500
  • Homborsund bryggeri AS - kr 100 000
  • Globeorbit100 AS - kr 100 000
  • RAxi & turvogn Grimstad/Inge Viktor Olsen - kr 100 000
  • Smag & Behag AS - kr 140 000
  • Trakt & Tone - Ketil Roldahl Solvang - kr 26 000

for den enkelte søker er vedtaket et enkeltvedtak og kan påklages til klageutvalget innen en frist på tre uker fra melding om vedtaket er mottatt.

Det utbetales 80% av bevilget beløp etter at signert akseptbrev er sendt i retur til kommunen, inntil klagefristen på tre uker er utløpt. Hele eller deler av de resterende 20% kan bli omfordelt ved eventuell klagebehandling. Dersom klagebehandling ikke medfører endringer, blir de resterende 20% utbetalt snarest etter det.