Kommunestyret innfører prøveordning med Folkets spørretime

Kommunestyret hadde nylig folkevalgtopplæring, og der ble de enige om å prøve en ordning med Folkets spørretime.

Bakgrunnen for ordningen er at kommunestyret ønsker å legge til rette for større engasjement hos innbyggerne. De ønsker at innbyggerne skal få mer nærhet til de folkevalgte, og de ønsker at innbyggerne skal få svar på spørsmål de har om saker som opptar dem. Nå tar derfor politikerne imot spørsmål fra innbyggerne.  

- Det er jo veldig bra hvis folk tar opp helt nye saker som gjør at vi løfter blikket og får innspill som kan være med å utvikle kommunen vår. Kanskje kan Folkets spørretime også blir en god rekrutteringsarena for nye politikere, sier ordfører Beate Skretting.

Hun legger til at dersom ordningen blir tatt godt imot, og ønskes videreført utover denne kommunestyreperioden, så vil det bli foreslått tatt inn i reglementet ved neste revidering.

Spørsmål av allmenn interesse

Spørsmålene som innbyggerne kan sende inn må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål om samme sak kan ikke gjentas før det er gått seks måneder, og det kan ikke stilles spørsmål om saker som er på agendaen i kommunestyret samme dag. Spørsmål som sendes inn kan ikke gjelde forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte.

- Spørsmål som bør stilles til administrasjonen sendes til rette enhet eller avdeling, sier Beate Skretting.

Hvem kan sende inn spørsmål?

Alle som er bosatt og har stemmerett i Grimstad kommune, unntatt kommunestyrets medlemmer, kan sende inn spørsmål til Folkets spørretime. Det vil bli satt av 30 minutter til spørretimen i forkant av kommunestyremøtene.

Spørsmålene må sendes inn skriftlig, og fristen for å sende inn spørsmål til første spørretime er tirsdag 4. oktober klokken 12. Spørsmålene besvares i kommunestyremøtet 11. oktober. Det er ordføreren som avgjør hvem som skal besvare spørsmålene.

- Meningen er at dette skal være et lavterskeltilbud til innbyggerne våre. Jeg er spent på å se hvordan det blir tatt imot, avslutter ordføreren.

Mer informasjon om Folkets spørretime.