Kulturprisen 2017

Har du forslag til hvem som fortjener kulturprisen?
Kulturprisen deles ut årlig, og kan gis til enkeltpersoner, grupper, institusjoner eller frivillige organisasjoner som har gjort en stor innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen. Forslag på kandidater må begrunnes, og innsatsen tidfestes.

Publisert av Solveig Krøger Jentoft. Sist endret 18.05.2017

Se retningslinjer for tildeling av kultuprisen.

Frist for å sende inn forslag

Forslag sendes innen 1. juni 2017 til: 
Grimstad kommune, Kulturtjenesten, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller til postmottak@grimstad.kommune.no

Se oversikt over tidligere kultuprisvinnere.

Fant du det du lette etter?