Kulturprisen 2019 til Grimstad musikkorps

Vi gratulerer Grimstad musikkorps med årets kulturpris. De får prisen for sitt musikalske og entusiastiske bidrag til kommunens kulturliv. Musikantene i Grimstad Musikkorps sprer musikk og glede til alle i Grimstad. Det har korpset gjort siden 1886!

Korpset bidrar til å styrke kulturlivet i kommunen. Korpset samarbeider gjerne med skolekorpsene både om øvelser og konserter, og prøver å inspirere de unge til å fortsette med sin hobby. Flere av korpsets medlemmer er, og har, gjennom årene vært med i driften av skolekorpsene.

I tillegg til å spille på 17.mai, deltar de gjerne på andre arrangement. Senest på byfesten og åpningen av Byhaven 25. mai, men de er også fast innslag ved tenning av julegrana. De arrangerer konserter alene eller sammen med andre aktører, og bidrar til et levende musikkliv. I tillegg til gode publikumsopplevelser, gir korpset også ca 30 personer mulighet til selv å være aktive utøvere på sine instrumenter.

Grimstad kommune utdeler hvert år en kulturpris i form av en pengesum og et originaltegnet diplom.  Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe, institusjon eller frivillig organisasjon som tilhører og har sitt virke i Grimstad, som gjør eller har gjort en særlig fortjenstfull innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrepet.

Dato for utdeling av prisen er ikke fastsatt, men vil bli kunngjort i lokaler medier.

Det var kultur- og miljøutvalget som vedtok tildelingen av kulturprisen i sitt møte 5. juni 2019.