Kulturprisen 2020

Kultur- og miljøutvalget behandlet i sitt møte 15. oktober tildelingen av årets kulturpris/kulturpriser. Fordi utvalget ønsker å vie ekstra oppmerksomhet til kulturlivet i år - en bransje som har stått under særlig press siden mars - blir det i år delt ut to uavhengige og likestilte priser, til to vinnere. Årets vinnere er Trond Audun Berg og Kjetil Røyset Jørgensen. To ildsjeler med et særlig engasjement for lokalhistorien, for nyskaping og dermed for styrking av kulturlivet i kommunen.

Juryens begrunnelse

Trond Audun Berg og Kjetil Røyset Jørgensen har markert seg i Grimstad på hver sin måte, hvorav begge har et brennende engasjement og hjerte for Grimstad. Dette er to ildsjeler som på en svært god måte har løftet og satt sitt preg på byen, til glede for hele befolkningen. Den ene har belyst og dokumentert lokalhistorie, den andre har hatt fokus på å skape ny.

Trond Audun Berg

Trond Audun Berg har gjennom en årrekke bidratt til Grimstads kulturliv og historie. Med sitt enestående arbeid for å fremme og dokumentere byens historie gjennom utallige artikler i avisen, har han bidratt til å sette Grimstad på kartet. I forbindelse med dette arbeidet har han også gitt ut boken Byen & Bygningene. I boken sin har han samlet et utvalg av sine lokalhistoriske artikler og formidler et viktig budskap. Nettopp om hvordan bygninger og mennesker forteller historier og gir Grimstad identitet og karakter. Trond Audun har ikke gitt seg der, for snart kommer nemlig bind nummer to.

Berg har selv vært journalist, og redaktør av Grimstad Adressetidende, og er et kjent fjes i byen. Hans utfyllende lokalhistoriske artikler har vært ett av hans kjennetegn. Takket være Trond Audun har Grimstads befolkning fått bedre innsikt i, og forståelse av byens historie, og hans arbeid har blitt en viktig del av byens dokumentasjon. Takket være ildsjeler som han, kan alle få kunnskap om Grimstad i all fremtid.

Kjetil Røyset Jørgensen

Kjetil Røyset Jørgensen har løftet byens kulturtilbud gjennom en rekke nyskapende initiativ. Som eier av Apotekergaarden har han styrket Grimstads attraktivitet som kultur- og reiselivsdestinasjon, og med stort engasjement for lokale råvarer, satsning på egen brusfabrikk og mikrobryggeri, har han bidratt til å løfte Grimstads kulturarv. I Bakgården holdes en rekke arrangementer og konserter som løfter lokale og regionale kunstnere. Kjetil er ikke redd for å gå foran, ta initiativ eller teste ut nye kulturkonsept og festivaler med Grimstad som arena. Festivaler han har ledet eller samarbeidet om, er mange.

Kjetil lot seg ikke stoppe av Covid 19, og i løpet av få uker, med gode lagspillere, ble konseptet «Syden» etablert på Torskeholmen. Nok en gang fikk Grimstad uvurderlig oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal presse.

Kjetil deler raust av sin kunnskap og sitt engasjement. Han har fokus på kvalitet, at byen skal være levende hele året, og han er opptatt av stadig utvikling både i egen bedrift og i kommunen som helhet. At han har både kulturell og kommersiell teft, på vegne av hjembyen og Grimstad kommune, er hevet over enhver tvil.

Om kulturprisen

Grimstad kommune utdeler hvert år en kulturpris i form av en pengesum og et originaluttegnet diplom.  Kulturprisen kan tildeles en enkeltperson, gruppe, institusjon eller frivillig organisasjon som tilhører og har sitt virke i Grimstad, som gjør eller har gjort en særlig fortjenstfull innsats for nyskaping og styrking av kulturlivet i kommunen. Bakgrunnen for kandidaturet skal vurderes mot hele det utvidede kulturbegrepet.

Dato for utdeling av prisen er ikke fastsatt.