Kurs for fosterhjem som er rekruttert i barnets slekt eller nettverk

Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) inviterer til et kurs for fosterhjem som har fosterbarn fra sin egen slekt, og fosterhjem som kjente barnet eller barnets foreldre fra tidligere.

Formålet med kurset

  • Gi generell informasjon om hjelpeapparatet, samt om lovverk og avtaler som gjelder for fosterhjemsomsorg
  • Gå inn i viktige tema rundt det å være fosterhjem
  • Gjennom undervisning og i gruppesamtaler komme inn på temaer som er særegne for fosterhjem som er i slekt med barnet og/eller kjente barnet fra før

Kursdatoer

Mandag 4. september kl.18.00 - 21.00           
Mandag 18. september kl.18.00 - 21.00                        
Lørdag 23. september kl.10.00 - 17.00
Onsdag 11.oktober kl.18.00 - 21.00

Kursene holdes på Scandic hotell Sørlandet, Travparkveien 14 i Sørlandsparken.

Hva koster kurset?

Kurset og bevertning dekkes av Bufetat - reise må dekkes av deltakerne.
Alle deltagerne vil få utdelt en kurspakke som er utarbeidet av Bufetat for dette kurset.

Påmelding

E-post til  bard.gunnar.jacobsen@bufetat.no  eller på telefon 466 18 289 (SMS eller muntlig)
innen mandag 21. august  

En uke før kursstart vi dere få tilsendt bekreftelse på at dere er kommet med, samt litt informasjon.

Kursansvarlige

Stina Arnesen, fostermor
Bård G. Jacobsen, Bufetat

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til:
Bård G. Jacobsen, tlf. 466 18 289 / e-post: bard.gunnar.jacobsen@bufetat.no
(Bård er ikke tilgjengelig på telefon fra 17. juli til 4. august på grunn av ferie.)

Gi oss beskjed om dere er interessert i kurset, men av ulike grunner ikke kan delta denne gang.

OBS! Ikke skriv sensitiv opplysninger eller personopplysninger i e-post.

Bufetat logo - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?