Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) 

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. 

Kurset er planlagt fredager kl. 09.00-11.30 med oppstart fredag 13. januar.

Det er totalt 10 samlinger, hvor de 8 første er ukentlige. De 2 siste samlingene gjennomføres med noen ukers mellomrom. 

På kurset vil du lære metoder og teknikker for å mestre utfordringer knyttet til belastning.
Kursdagene er ledet av utdannede og godkjente kursledere, og deltagere vil også få hjemmeoppgaver. Deltagere kjøper en egen bok, som vil følges gjennom hele kurset.

Alle som er interessert i kurs vil bli invitert til en individuell samtale før oppstart, slik at vi sammen kan finne ut om KIB kan være hensiktsmessig.

Kan dette kurset være noe for deg?

Da kan du kontakte Sandra Martins-Jørgensen på telefon 48 19 02 41