Kvinnelige ordførere på Agder møter statsforvalter Gina Lund til samtale i anledning Kvinnedagen 8.mars

På kvinnedagen 8. mars møtte ordfører i Grimstad, Beate Skretting og ordfører i Åseral, Inger Lise Stulien, statsforvalter Gina Lund til en uformell lunsjsamtale hos Statsforvalteren i Agder. Samtalen foregikk i plenum med ansatte i Agder Statsforvalterembete som publikum.

Første kvinnelige ordførere

Begge ordførere er de første kvinnelige ordførere i sine kommuner.

Av i alt 25 ordførere på Agder, er kun 6 kvinner. Det gir en prosentandel på kun 24%. Snitt for Norge er 35%. På likestillingsindekser ligger Agder et godt stykke bak resten av landet. Og selv om ting forandrer seg – også i Agder – går utviklingen raskere i resten av Norge, så vi henger fremdeles etter. Hvorfor er det slik? Og hva kan gjøres for å endre det?

Lund, Skretting og Stulien i samtale - Klikk for stort bildeLund, Skretting og Stulien i samtaleEr kvinnedagen viktig?

Ingen av ordførerne har tradisjon for å feire dagen, eller gå i tog, men er samstemte i at det er fint at vi har en dag der fokus ligger på likestilling og kvinners spesielle utfordringer. Men som ordfører Skretting sa, så er likestilling og inkludering et fokusområde HVER dag, som det jobbes bevisst med i kommunen.

Er det en sammenheng mellom likestilling og levekår?

Statsforvalter Lund påpekte at den samlede verdien av kvinners deltagelse i yrkeslivet er avgjørende.  Levekår og likestilling går hånd i hånd, og har gitt inntjening for Norge som har vært like viktig som oljen.   

Betyr det noe for kommunen om ordføreren er en kvinne eller mann?

Ordførerne var samstemte i at slik de så det, hadde det ikke så mye å si, og fremhevet det gode samarbeidet de hadde med sine politiske kolleger. Ordfører Stulien i Åseral har hatt et spesielt fokus på å få på plass et godt SFO-tilbud i kommunen. Der har de fremdeles fire-dagers skole, og tradisjonelt har det vært kvinnene som har vært hjemme med barna på fridagen midt i uken. For at det skal være et reelt valg å jobbe fulltid, også for kvinner i Åseral, har det derfor vært viktig å få på plass et SFO-tilbud også på onsdager. Hun mener at mye av deltidskulturen skyldes gamle tradisjoner, som fremdeles preger enkelte kommuner på Agder.

Mange kvinner jobber i virksomheter med en deltids-kultur

Særlig i helsevesenet har det vært utfordrende å få 100% stillinger for alle som ønsker det. Det skyldes måten turnusarbeid organiseres på, men også – til en viss grad – at mange kvinner fremdeles foretrekker å jobbe deltid.

Hvordan kan man endre dette mønsteret? Det reiser mange spørsmål. Er det gammeldags lederskap og dårlig organisering? Ville menn ha funnet seg i tilsvarende arbeidsvilkår? Tilbys det deltidsstillinger i teknisk etat i stort monn?  Eller bare i helse? Er det belastninger ved selve arbeidet som gjør at kvinner ikke ønsker å jobbe full tid? Er det fremdeles «tradisjon» som gjør at mange kvinner jobber mindre for å bruke mer tid i hjemmet? Er vi fremdeles preget av den gamle Agder-kulturen, der far var på sjøen, mens mor hadde hovedansvar hjemme? Her finnes det ikke entydige svar, men årsakene kan være mange.

Hvor viktig er det med gode forbilder?

Statsforvalteren spurte ordførerne om de hadde noen forbilder.  Her fikk vi litt utradisjonelle svar fra ordførerne. Kanskje særlig på en dag som denne. Beate Skretting fremhevet sin egen bestefar, født i 1911, som sitt viktigste forbilde. Han hadde alltid heiet frem like muligheter for alle, og gitt henne inspirasjon til å tørre å gi seg i kast med nye utfordringer – som for eksempel å takke ja til ordførervervet. Også Inger Lise  Stulien hadde en mann som sitt viktigste forbilde, nemlig sin far, som alltid hadde backet henne opp.

Hvordan få frem flere kvinner?

Gina Lund påpekte at for å få en jobb, må man faktisk tørre å søke på den. Og så må man også lære seg å tåle å få nei.

Stulien fremholdt at det gjelder å gripe mulighetene og stole på seg selv, og gi seg selv en sjanse! Skretting utfylte med at det må være lov å tro på seg selv, og ikke være så redd for å feile. Som politisk valgt, må man også våge å ta inn over seg at andre har tillit til at man er rette kvinne til jobben.

Statsforvalter Gina Lund oppsummerer det hele: Av og til må man gjøre mer enn man egentlig tør, dersom man en skal få til endring!

Tekst og bilde fra Statsforvaleteren i Agder