Lokal forskrift er opphevet

Formannskapet vedtok i dag å oppheve den lokale koronaforskriften med umiddelbar virkning. 

Forskriften ble vedtatt 26. mai og skulle i utgangspunktet vare til 6. juni, På bakgrunn av  at kommunen har fått oversikt og kontroll over smittesituasjonen, opphører altså forskriften med umiddelbar virkning. 

Det betyr at Grimstad kommune følger andre trinn i den nasjonale gjenåpningsplanen,