Lokale smitteverntiltak oppheves med umiddelbar virkning

Kriseledelsen har, med støtte fra formannskapet, besluttet å oppheve de lokale smittevernsforskriftene med umiddelbar virkning. Det er ikke noe i utviklingen den siste uken som tilsier at det er nødvendig å fortsette de lokale restriksjonene, som opprinnelig skulle vare til og med 14.10.2020.