Montering av flomlysanlegget på Levermyr stadion

I uke 40 begynner grunnarbeidet for fundamentene til lysanlegget på Levermyr stadion. Entreprenøren vil også starte arbeidet med kabelgrøfter i skolegården på Grimstad ungdomsskole i høstferien i uke 40.

Byggeprosessen vil starte med peling ned til fast fjell for flere av fundamentene, siden pælene må på plass før betongarbeidene kan startes.
Aktiviteten vil i hovedsak skje rundt områdene hvor fundamentene skal stå, og disse vil bli sperret av med byggegjerder.
Det vil i perioder bli en del anleggstrafikk på og rundt skoleområdet og stadionområdet.
Sikkerheten til de som burker området vil bli ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk.

Tilgjengeligheten/bruken av kunstgressbanen vil være redusert i perioder.

Framdriftsplan

Framdriftsplan for byggearbeidene fram til mastene kan reises på plass:

  • Uke 40 – start av peling og graving av kabelgrøfter
  • Uke 41 – fundamentering, jernbinding og betong
  • Uke 45/46 – rigging for montering av master 
  • Uke 47/48 – kranløft av master og opprydding

Det er sendt riggplan til de som blir berørt av byggeprosessen.

Vi håper på forståelse for at det vil bli noe forstyrrelser og trafikk på området i byggeperioden.