Mulig streik fra tirsdag 24. mai

Grimstad kommune fikk i forrige uke oversikt over de som 51 som blir tatt ut i mulig streik. En eventuell streik vil få konsekvenser også for innbyggerne.

Første mulige streikedag er tirsdag 24. mai fra arbeidstidens start. Det er ulike tjenesteområder i Grimstad kommune som vil bli rammet.

Konsekvensene for innbyggere og kommunen blir følgende:

  • Rådhuset blir fysisk stengt. Har du en avtale med noen på rådhuset, så må du kontakte vedkommende direkte.
  • Sentralbordet blir stengt. Du må kontakte saksbehandler direkte.
  • Arkivfunksjonen får svært begrenset kapasitet. Dette medfører at innkommende og ugående korrespondanse til og fra kommunen vil bli forsinket.

Streikeuttaket berører også andre deler av kommunens øvrige tjenesteområder som renhold, tjenestekontoret, bygg- og eiendomstjenesten, støttetjenester ved skolene, frivilligsentralen, biblioteket, politisk sekretariat, samferdselsavdelingen med flere.

- Vi vil informere fortløpende om følgene av streiken via nettsidene og andre kanaler når vi har dette klart, sier kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs.