Ny forbedret kartløsning

18. september blir kartløsningen til Grimstad kommune oppgradert. Endringen vil gi innbyggere, ansatte og næringsliv en enda bedre kartløsning.

Simon Ludvigsen og Mette Katla Austad sitter ved siden av hverandre på arbeidsplassen til Mette.  - Klikk for stort bildeSimon Ludvigsen og Mette Katla Austad gleder seg over at vi nå har fått en mer moderne kart- løsning.

Den nye kartløsningen heter Origo, og er den nye plattformen for kommuner fra leverandøren Geodata AS, samme leverandør som vi har hatt frem til nå. Den nye løsningen er mer fremtidsrettet, og er bedre tilrettelagt for integrasjon mot fremtidige løsninger. 

Mette Katla Austad og Simon Ludvigsen jobber med kart blant annet for Grimstad kommune. De gleder seg over at vi nå får en mer moderne løsning. De mener at kart er en viktig kilde til informasjon om kommunen vi bor i.

– Du finner utrolig mye informasjon i kart som kan gi deg svarene du er ute etter! Enten du trenger å se eiendomsgrenser på egen tomt, se hvor det finnes turløyper eller har behov for å dykke dypere inn i en plan som er utarbeidet i nærmiljøet ditt, sier de.

I den nye løsningen finner du blant annet veikart, plankart, flybilder, og historiske bilder. Nytt i løsningen er at du kan se 2D- og 3D-kart i samme løsning. Det å se 3D-kart skaper en mer realistisk fremstilling. Det finnes flere funksjoner du kan gjøre i 3D-kartet, som påtegning, måling, opprette terrengprofiler, utføre sol/skygge-analyser med mer.

Den nye løsningen er også bedre tilpasset mobil og nettbrett.

Gå til nye grimstadkart.no

Har du spørsmål om kartløsningen?
Da kan du ta kontakt med Mette Katla Austad:
mette.katla.austad@arendal.kommune.no