Nye retningslinjer for besøkende til bo- og omsorgssentrene i Grimstad

Grunnet økende smittepress skjerpes reglene for besøkende til sykehjemmene ved Frivolltun og Feviktun. Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter.

Så langt har ingen blitt påvist smittet av koronaviruset i Grimstad kommune, men vi ser en økning av smitte i Norge – og ikke minst internasjonalt. Stadig flere land som har blitt kategorisert som grønne blir røde, samtidig som mange velger å reise ut av Norge på korte eller lengre turer. På bakgrunn av dette velger Grimstad å følge etter Sørlandet sykehus’ retningslinjer for å skjerme en av våre mest utsatte grupper.

Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til pasienter ved sykehjemmene på Frivolltun og Feviktun. Dette gjelder også etter reiser til grønne land og områder, og selv etter korte turer som ved for eksempel grensehandel. Vi anbefaler også at besøkende til omsorgsboliger følger de samme retningslinjene.

De nye reglene rundt besøk gjelder fra onsdag 5. august 2020.

For mer informasjon kan du kontakte kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs på epost eller mobil 92211995.