Medarbeiderundersøkelsen 2017

Kommunen har nylilg gjennomført en medarbeiderundersøkelse for å kartlegge medarbeideres opplevelse av mestring og motivasjon. Undersøkelsen viser at Grimstad kommune scorer litt bedre enn gjennomsnittet av norske kommuner som har brukt undersøkelsen. Kartleggingen skal legges til grunn for utviklingsarbeid i alle deler av kommunen.

Om 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse

Undersøkelsen som er brukt er Kommunenes Sentralforbunds (KS) 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse, som er utviklet med faglig rådgivning fra professor Linda Lai ved BI. Undersøkelsen måler medarbeiders oppfatning av faktorer som er dokumentert viktige i et arbeidsmiljø og samtidig mulig å utvikle. Undersøkelsen måler indre og ytre motivasjon, opplevelse av å få brukt seg selv i jobben, fleksibilitetsvilje og viktige sider ved mestringsklimaet på jobben.

Over 150 norske kommuner har tatt i bruk 10-FAKTOR. Det gjør at Grimstad kommune har muligheten til å sammenligne sine resultater med et representativt gjennomsnitt for landet. Grimstad sine resultater favner 1112 besvarelser fra medarbeidere i kommunen.

På skalaen (1-5) som brukes i undersøkelsen, varierer totalscoren for Grimstad kommune fra 3,8 til 4,7.

Motiverte medarbeidere

På de to første faktorene som måler motivasjon hos medarbeiderne; om de oppfatter arbeidsoppgavene som spennende og stimulerende, er scoren relativt høy, 4,3.

Faktor 10, som måler i hvilken grad medarbeiderne er motivert for å gjøre noe nyttig og meningsfullt for andre, viser resultatene at denne faktoren scorer høyest på målingen; 4,7 av 5.

Det største potensialet  ifølge medarbeidernes score, er hvordan man legger til rette for utvikling og deling av relevant jobbkompetanse.

Etterarbeid

- Dette er et godt utgangspunkt, det viktigste er jobben som skal gjøres i etterkant av undersøkelsen, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim.
Målet er å øke medarbeidernes opplevelse av motivasjon, kompetanse og mestring i arbeidsdagen. Etterarbeidet etter undersøkelsen starter med å gi ledere opplæring i gode verktøy for lokale prosesser, og en god mulighet for å dele erfaringer og hjelpe hverandre.

Resultater fra medarbeiderundersøkelsen

(Klikk på bildet for å se det i større format)

Resultater medarbeiderundersøkelse 2017 - Klikk for stort bilde

 

Fant du det du lette etter?