Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Grimstad kommune, Aust-Agder

§ 1.
Grunnet ekstraordinære forhold for viltet med mye snø, innføres ekstraordinær båndtvang i hele Grimstad kommune fra 13. mars 2018.

§ 2.
Forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder som angitt i hundelovens § 9. Unntaket gjelder også for hund som brukes under jakt etter hundeloven § 9 bokstav f når denne slippes på en aktsom måte og bare når det er naturlig for bruksområdet.

§ 3.
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskrift. Forøvrig vises til § 10 i hundeloven.

§ 4.
Overtredelse av denne forskrift kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 5.
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder inntil ordinær båndtvang inntrer 1. april 2018. Grimstad kommune kan, dersom forholdene tilsier det, oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Fylkesmannen.

Fant du det du lette etter?