Ønsker du sommerjobb i 2021?

Dersom du har fylt 16 år, kan du søke sommerjobb i park- og bydriftsavdelingen i kommunaltekniske tjenester eller hos bygg- og eiendomstjenesten.  I park- og bydriftsavdelingen er det utearbeid, mens i bygg- og eiendomstjenesten er det snakk om malearbeid, både ute og inne. Søknadsfristen er 15. april 2021.

Det vi trenger fra deg er en enkel søknad, og informasjon om hvilke tidsrom du eventuelt kan jobbe. I første omgang er det ikke nødvendig å sende med attester og vitnemål.

Du kan sende søknaden på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no   eller i pr post til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.