Ønsker du sommerjobb i 2023?

Da har du mulighet til å søke sommerjobb i park- og bydriftsavdelingen (utearbeid) i kommunaltekniske tjenester.

Arbeidsoppgavene vil i bl.a bestå i plenklipping og kantklipping, luking, vanning og søppeltømming. Det kan være aktuelt med noe arbeid på lør- og søndager i den mest hektiske perioden. Du må minimum være fylt 16 år, og det er en fordel om du har førerkort kl B.

Det vi trenger fra deg er en enkel søknad, og informasjon om hvilke tidsrom du eventuelt kan jobbe. Det kan ikke påregnes å ha ferie i tidsrommet du er ansatt. Attester og vitnemål er ikke nødvendig å sende med i første omgang.

Du kan sende søknaden på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no eller i pr post til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad. Søknadsfristen er 31. mars 2023.