Opptak fra folkemøtet om Torskeholmen

5. november 202 ble det holdt informasjonsmøte om utbyggingen på Torskeholmen. Vi har nå fått opptaket fra møtet, slik at alle som ikke var tilstede eller så direktesendingen, kan se debatten og informasjonen som ble gitt. 

Spørreundersøkelse om Torskeholmen

I september ble det sendt ut en spørreundersøkelse, der innbyggere ble oppfordret til å gi tilbakemelding på planene for Torskeholmen og hvordan de ønsker at holmen se ut i framtiden.