På jakt etter lager med kontorfasiliteter

Grimstad kommune skal erstatte og utvide sin lagringskapasitet. Nå jakter kommunen perfekte lagerlokaler, som til sammen skal være på 2 200 kvm. 

For å imøtekomme behovene for hjelpemiddellager, smittevernlager og lager til Jobbsentralen, jakter kommunen nå etter lagerlokaler. Kommunen ønsker lagerplass på til sammen cirka 2 200 kvm. Det er også behov for kontorfasiliteter tilknyttet lagrene for rundt ni personer.

Kommunen planlegger å leie lokalene, med ønske om kjøp ved en senere anledning. Alle faste utgifter skal være med i total leiekostnad. Alle variable kostnader og forbruk ved normal drift siste år skal fremvises.

Kommunen er også opptatt av at lokalene skal være tørre, godt ventilert og temperert. Det skal også være tett for å unngå skadedyr. Kommunen ønsker at det skal være holdeplass for offentlig transport innenfor en kilometer fra lokalene. Tilstrekkelig parkering med mulighet til å installere ladestasjoner er også et krav.

På kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer kan du lese fullstendig kravspesifikasjon for lokalene.

Frist for å melde sin interesse er 30. september 2023.

Det er Kjetil Sunnset som er prosjektleder og kontaktperson.
Telefon: 47 36 44 73 
E-post: kjetil.sunnset@grimstad.kommune.no