Petter N. Toldnæs er ansatt som kommunikasjonssjef

Petter N. Toldnæs er ansatt som kommunikasjonssjef i Grimstad kommune, og han begynner i stillingen i begynnelsen av juni. Toldnæs kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Innoventi i Arendal, og har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef i Stormberg i Kristiansand. Han har også bred erfaring med politiske prosesser på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå, og han har vært fast foreleser innenfor en rekke fag som klart språk, retorikk og kommunikasjon.

Klikk for stort bildePetter N ToldnæsI stillingen som kommunikasjonssjef vil Toldnæs bli en del av rådmannens ledergruppe, gi opplæring, råd og støtte til medarbeidere - og ha fag- og personalansvar for enheten innbyggerservice og kommunikasjon, som også omfatter politisk sekretariat. 

Jeg ser fram til å begynne, og jeg gleder meg til å ta fatt på viktige oppgaver som skal styrke Grimstad som et attraktivt sted å jobbe, bo og studere. Som en av landsdelens største arbeidsgivere er dette en drømmejobb, og jeg ser fram til å starte i jobben og arbeide for at kommunen skal bli enda bedre på innbyggerinvolvering, åpenhet og tydelighet.

Med erfaring som folkevalgt og tillitsvalgt håper jeg at jeg kan sikre bred forankring av Grimstad kommunes visjoner for framtiden. Utforming av en ny kommunikasjonsstrategi er en av de første oppgavene som står for tur, og denne skal utvikles sammen med innbyggere, næringsliv og politikere, sier Toldnæs.