Reiseråd for alle medarbeidere i Grimstad kommune

Sammen har vi så langt klart å hindre at noen har blitt smittet i Grimstad. Siden mange kommer tilbake fra ferie i inn- og utland i disse dager, så vil vi minne om reiserådene som gjelder for oss alle.

Alle medarbeidere i Grimstad kommune skal overholde godt smittevern og følge de grunnleggende reglene:

  1. Er du syk, så hold deg hjemme.
  2. Vask hendene ofte og grundig.
  3. Hold minst en meters avstand til alle utenfor egen husstand.

Alle medarbeidere som skal på reise må gjøre seg kjent med reiserådene som ligger på https://helsenorge.no/koronavirus/reise. Her ligger også til enhver tid oppdaterte kart med grønn og rød fargekode.

I tillegg har alle som jobber med spesielt sårbare grupper, enten det er helsepersonell, renholdere, kjøkkentjeneste eller vaktmestere, et særskilt ansvar.

Retningslinjer for helsepersonell og andre som jobber tett på pasienter/brukere

Helsepersonell, og andre medarbeidere som jobber tett på pasienter/brukere, skal utvise ekstra varsomhet i forbindelse med utenlandsreiser og besøk fra utlandet. Rådene har som formål at man unngår situasjoner der man bringer smitte inn i helseinstitusjonene eller i pasientens/brukerens hjem.

Her er rådene som skal følges:

  • Medarbeidere i helsetjenesten som velger å reise til «grønne land» utenom Norden, skal testes etter hjemkomst og før de har nær kontakt med pasienter eller brukere. De skal også ha en særlig årvåkenhet ved eventuelle symptomer. Ansatte som kommer fra grønne land utenfor Norden skal testes på dag 3 og dag 7 etter hjemkomst, og kan først gå tilbake på jobb etter negativt svar fra andre test.
  • Medarbeidere som kommer fra røde land skal i 10 dagers karantene skal kun testes dersom de har symptomer.
  • Medarbeidere som mottar besøk i sitt hjem fra karantenepliktige land, bør være særlig oppmerksom på smittefare. Personellet skal ha en dialog med sin leder i forkant av besøket, slik at det kan tas nødvendige forholdsregler for å unngå økt risiko for overføring av smitte.