Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2023

Fristen for å søke spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, kulturanlegg og anlegg for friluftsliv/fysisk aktivitet for 2023 er 1. november 2022.

Ordinære anlegg må være med i Plan for idrett og fysisk aktivitet. Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret, og alle søknader må sendes elektronisk via anleggsregisteret.no. Der finnes det også informasjon om tilskuddsordningene.

Kontakt kulturtjenesten ved behov for mer informasjon eller veiledning.