Søknad om spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer i Grimstad 2021

Fristen for å søke spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer for 2021 er 1. november 2020.

Alle søknader om spillemidler må sendes elektronisk gjennom portalen Anleggsregisteret.

Alle søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret, og anlegget må være med i Plan for idrett og fysisk aktivitet 2021-2024.

For mer informasjon, kontakt kulturtjenesten v/Karin Glomsaker
E-post: karin.glomsaker@grimstad.kommune.no