Statsminister Erna Solberg besøker "Voksenskolen for personer med demens"

Mandag 20. mai 2019 kl 9.15 kommer statsministeren til Grimstad, blant annet for å besøke Voksenskolen for personer med demens.

Voksenskolen for personer med demens i Grimstad startet 5. mars 2019, og er den første av sitt slag i Norge. Grimstad kommune er med på et banebrytende arbeid som vil kunne legge føringer for nye typer aktivitetstilbud for den store gruppen av personer som utvikler en demenssykdom.

Aktivitetstilbud for personer med demens er et viktig satsingsområde både nasjonalt og

kommunalt. Dette tilbudet kan bidra til at personer med demens kan mestre egen hverdag, bo hjemme lengre, utsette behov for andre kommunale tjenester og ha bedre livskvalitet.

Arbeidet som gjøres gjennom Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder (USHT), som Grimstad kommune er vertskommune for, har fått oppmerksomhet utenfor kommunens grenser. 4. april i år var blant annet ansatte i voksenskolen på konferansen Nordens demensnätverk i Stockholm for å presentere arbeidet med voksenskolen i Grimstad.

Voksenskolen var en orienteringssak i helse- og omsorgsutvalget 14. mai 2019. Lenke til den politiske saken der dere kan lese mer om Voksenskolen for personer med demens:

Ordfører Kjetil Glimsdal vil ønske velkommen. Demenskoordinator Birgitte Nærdal og ansatte ved Voksenskolen for personer med demens vil fortelle om tilbudet. Statsministeren vil følge undervisningen.

Fant du det du lette etter?