Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner

Regjeringen forlenger tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene. 

Regjeringen opprettet tidligere en tilskuddsordning til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. I første tilskuddsperiode desember 2021 – mars 2022 ble tilskuddsordningen forvaltet av kommunene. 

Regjeringen har besluttet å forlenge tilskuddsordningen til og med mars 2023. I perioden april 2022 – mars 2023 vil tilskuddsordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. På sine nettsider opplyser Lotteri- og stiftelsestilsynet at søknadsskjema tidligst vil være klart i august 2022. 

Du kan også lese mer om ordningen på nettsidene til regjeringen.no