Tilrettelegging for flytende badstuer

Grimstad kommune ønsker flytende badstuer velkommen, og ønsker å legge til rette for dette. Det er satt av midler for å tilrettelegge for 2-4 badstuer de neste to årene.

Grimstad kommune kan legge til rette for infrastruktur, som for eksempel strøm, vann, sti og lignende. I hovedsak på egen kommunal grunn.

Krav til tilrettelegging

Krav til godkjent tilrettelegging fra kommunen:

  • Søker må ha godkjent avtale for plassering av badstue.
  • Søker må selv ordne aktuelle godkjenninger, som for eksempel byggesøknad.
  • Søker må selv drifte og vedlikeholde sin badstue.
  • De tiltakene/infrastrukturen som kommunen betaler for, vil kommunen selv være eier av.
  • Strøm- og vannforbruk vil belastes den som driftee badstua.

Slik søker du

Søknad kan sendes til postmottak@grimstad.kommune.no med beskrivelse av konsept, tenkt område/bruk mm.
Det er åpen søknad for å søke om tilrettelegging, men første tildelingsrunde vil være 15. juni 2022.

 Søknad kan eventuelt sendes før alle formaliteter er i orden.