Tilskudd for frivillige organisasjoner som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon

Det er satt av midler til støtteordning for frivillige organisasjoner som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon i Grimstad.

Hånd som legges på skulderen til en annen person - Klikk for stort bilde

Det er nå tid for å søke igjen. Søknader behandles kun én gang per år.

Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Søknadsskjema og retningslinjer (DOCX, 95 kB)

Søknad kan sendes som e-post eller i brev: