Tilskudd til aktivitetshus og andre private grendehus

Kulturutvalget vedtok nylig retningslinjer for tilskudd til aktivitetshus og andre private grendehus. 

Formålet med tilskuddet er å støtte driften av aktivitetshus og private grendehus som fungerer som åpne møteplasser og samlingssted for aktiviteter i nærmiljøet. 

Det kan gis tilskudd til vedlikehold av eksisterende bygg, eller til investeringer i varig fast utstyr. 

Det er kulturutvalget som fordeler tilskuddet, søknadsfrist er 31. mars. 

Søknad sendes til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, eller på e-post: postmottak@grimstad.kommune.no

Les mer om retningslinjene på nettsiden Tilskuddsordninger til kultur og idrett