Tilskudd til frivillig innsats for flyktninger og integrering

Agder fylkeskommune vil støtte opp om arbeidet som de frivillige organisasjonene gjør for å hjelpe flyktningene som kommer til landet, og legge til rette for fortsatt frivillig innsats for integrering av flyktninger i deres nye lokalsamfunn.

Søknadsfrister

  • 19. juni 2022, tildeling for aktiviteter gjennom sommeren
  • 1. september 2022

Det er avsatt 6 millioner som kan søkes på til formålet. Tilskuddene søkes på og tildeles i 2022, men kan også anvendes i 2023. Det er to søknadsfrister; 19. juni og 1. september, der fristen i juni er for aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av sommeren.

På nettsidene til Agder fylkeskommune finner du informasjon om hvem som kan søke, hva det kan søkes til og søknadsskjema. 

Lenke til Agder fylkeskommunes nettsider