Tilskudd til strandrydding

Det er bevilget penger slik at Grimstad kommune kan gi tilskudd til lag, foreninger eller enkeltpersoner som ønsker å rydde strender og sjønære arealer. Det er satt av 50.000,- kroner til tiltaket i 2018.

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere forsøplingen i Grimstad kommune. Tilskuddsordningen skal bidra til forebygging og opprydning av forsøpling. Det gis tilskudd til opprydning av forsøpling både på land og i sjøen.

Du finner retningslinjer og informasjon om hvordan du søker på siden Tilskudd til strandrydding.

Fant du det du lette etter?