Tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Søknadsfristen er 1. mars 2018.


Søknad kan sendes som e-post eller i brev:

Søknaden må merkes "Søknad om tilskudd – mennesker i en vanskelig livssituasjon"

Fant du det du lette etter?