Tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Retningslinjene er revidert fra 2019. OBS! Søknader behandles kun en gang per år.
Søknadsfristen er 1. mars 2020

Søknadsskjema med retningslinjer

Søknadsskjema med retningslinjer (DOCX, 35 kB) 

Søknad kan sendes som e-post eller i brev:

Søknaden må merkes "Søknad om tilskudd – mennesker i en vanskelig livssituasjon"