Tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon

Det er satt av midler til støtteordning til tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Retningslinjene er revidert fra 2019. OBS! Søknader behandles kun en gang per år.
Søknadsfristen er 1. mars 2020

Søknadsskjema med retningslinjer (PDF, 459 kB)

Søknad kan sendes som e-post eller i brev:

Søknaden må merkes "Søknad om tilskudd – mennesker i en vanskelig livssituasjon"