Tilskuddsordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon

Det er satt av midler til støtteordning for frivillige lag og foreninger som arbeider for mennesker i en vanskelig livssituasjon. 

Retningslinjene er revidert fra 2019. OBS! Søknader behandles kun én gang per år.
Søknadsfristen er 1. mars 2023.

Søknadsskjema med retningslinjer  (DOCX, 93 kB)

Søknadsskjema med retningslinjer (PDF, 213 kB)

Søknad kan sendes som e-post eller i brev:

Søknaden må merkes "Søknad om tilskudd - mennesker i en vanskelig situasjon".