Totalforbudet på aktivitet i skog og annen utmark oppheves

Oppheving av restriksjoner og forbud gjelder skytebaner og arbeid i skog og annen utmark. Det presiseres at bålforbudet i tidsrommet 15. april til 15. september står som før, og at aktsomhetsplikten til enhver tid er gjeldende. Det er ikke restriksjoner på grilling på egen eiendom.

De siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt.

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Grimstad brannvesen

Fant du det du lette etter?