Valg av innvandrerråd

Ønsker du å være en brobygger mellom etniske minoriteter og resten av befolkningen? Har du kreative ideer eller synspunkter på hvordan man best mulig kan fremme integrering mellom etniske nordmenn og innvandrere? Da er kanskje innvandrerrådet i Grimstad noe for deg!

Grimstad kommune har vedtatt å opprette et eget innvandrerråd. Rådet skal bestå av 7 medlemmer fordelt på 5 medlemmer med innvandrerbakgrunn og 2 folkevalgte medlemmer fra kommunestyret.

Medlemmene velges for kommunestyreperioden 2019-2023.

Retningslinjer for innvandrerrådet

  • Arbeide ut fra en politisk målsetting om full deltakelse og likestilling i samfunnet.
  • Behandle relevante saker som gjelder levekår for innvandrerbefolkningen.
  • Ta opp saker til behandling som angår innvandrerbefolkningen i kommunen.
  • Være et rådgivende organ for Grimstad kommune i innvandrerspørsmål.
  • Årlig dialogmøte med kommunen med fokus på innvandrerrelaterte
  • Årlig dialogmøte med innvandrerbefolkningen.

Det skal nå velges 5 medlemmer og 5 varamedlemmer med innvandrerbakgrunn til innvandrerrådet.  

Vi ønsker innspill på kandidater!

Har du forslag til kandidater?

Har du forslag til personer du mener bør nomineres? Eller vi du stille selv?

Forslag til kandidat til innvandrerrådet (PDF, 599 kB)

Send forslaget ditt til: marianne.kleiven@grimstad.kommune.no

Frist: 1.mars 2020

Nominasjons- og valgmøte

Onsdag 4.mars kl.18.00 blir det holdt et nominasjons-/valgmøte med mulighet for å stemme over de innkommende forslagene til kandidater. Møtet holdes i kommunestyresalen på rådhuset.

Kommunestyret vedtar til slutt den endelige sammensetningen av innvandrerrådet.  

For mer informasjon kan du kontakte Marianne Kleiven
E-post: marianne.kleiven@grimstad.kommune.no  
Telefon 905 95 013