Valg av lagrettemedlemmer og meddommere i perioden 2021-2024

Grimstad kommunestyre skal oppnevne lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten for perioden 2021 – 2024. 

Etter domstolloven § 67 kan allmennheten foreslå kandidater til valget. Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Krav til den som skal velges finnes i domstolloven §§ 70-72.

Forslagene må ha med opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer, mobilnummer, e-postadresse, stilling og yrke.

Forslag til kandidater kan meldes på e-post til postmottak@grimstad.kommune.no eller pr. post til Grimstad kommune, politisk sekretariat, postboks 123, 4891 Grimstad, innen 15. april 2020.

Beate Skretting
ordfører

Lenke til domstolloven