Valg av meddommere til tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten

I møte 22. juni 2020 skal kommunestyret i Grimstad skal oppnevne meddommere til Aust-Agder tingrett, jordskifteretten og Agder lagmannsrett.  Valget gjelder for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.

Jf. domstollovens § 68 legges formannskapets forslag til meddommere ut til offentlig ettersyn.  

Forslag til meddommere

Enhver som har noe å innvende mot forslagene må melde dette inn til Grimstad kommune innen  21. juni 2020.