Vanningsrestriksjoner på jordbruksvanning

Vannforbruket er nå steget så sterkt at det må innføres vanningsrestriksjoner for jordbruksvanning. Vanning er heretter bare tillatt om natten mellom kl. 22 og 7.

Dersom vannforbruket blir mindre, kan det igjen bli tillatt med jordbruksvanning hele døgnet. Vi vil annonsere det på nettsidene våre. 

Vi ber til alle våre abonnenter om at reglene følges lojalt, slik at alle får nok vann og tilstrekkelig vanntrykk for vanlig forbruk.
Abonnenter som ikke overholder restriksjonene, kan risikere å få gebyr for ulovlig vanning.

Vi minner om at du må søke for å bruke vann fra kommunalt ledningssystem til jordbruksvanning. Under finner du lenke til søknadskjema,  du må sende søknad på forhånd. 

Søke om jordbruksvanning