Vannmåleravlesning 2019

Frist for avlesning av vannmåler er 4. november 2019. Avlesningskort og informasjon er sendt i posten.

Les av vannmålerstand og registrer ved hjelp av lenken inne på siden om vannmåler.