Velkommen til informasjonsmøte 

Velkommen til åpent informasjonsmøte der temaet er "Helse- og omsorgstjenester for personer med funksjonsnedsettelser - hva innebærer det?"

Grimstad kommune og helse- og omsorgssektoren tar sitt samfunnsoppdrag alvorlig. Kommunen skal bidra til at innbyggere med funksjonsnedsettelser får kommunale tjenester tilpasset den enkeltes behov, og like viktig - opplever samfunnsdeltakelse på linje med folk flest. Programmet på informasjonsmøtet 1. desember rommer et mangfold av tema,  og vi håper mange finner veien til Universitet i Agder denne dagen, sier kommunalsjef Aase S Hobbesland

Arne Værland, enhetsleder i enhet for habilitering, legger til at møtet arrangeres etter initiativ fra blant annet bruker- og pårørendeutvalget i enheten. En av målgruppene for møtet 1. desember er foreldre, pårørende og verger til innbyggere med funksjonsnedsettelser,  og han håper at agendaen treffer noen av de informasjonsbehovene som flere har.

Tid og sted

Torsdag 1. desember 2022 kl 12-16
Møtet holdes på Universitetet i Agder. Fra hovedinngangen går du gjennom vrimleområdet, passerer kafeen og du finner Uglandstua (A2 150) til venstre i motsatt ende av bygget.
Kart Uglandstua  (jpg, 73 kb)

Program 

Arrangøren har valgt å sette opp et variert program med fokus på blant annet bolig, brukermedvirkning, ansvar- og oppgavefordeling, livsmestring gjennom jobb- og aktivitet, samt mulighetsrommet digitalisering og velferdsteknologi åpner for.

 • Velkommen
  v/kommunalsjef Aase S Hobbesland, Helse- og omsorgssektoren, Grimstad kommune
 • Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
  Presentasjon av Nasjonal veileder v/avdelingsleder Silje Bjerkås. USHT
 • Boligplanlegging for personer med funksjonsnedsettelser
  v/Enhetsleder Khurom Adil Rai, Grimstad kommune
 • Husbankens samfunnsoppdrag og tilbud til kommuner og enkeltpersoner
  v/Direktør Øystein Djupedal og seniorrådgiver Jarle Knutsen
 • Aktivitet og arbeid for alle – sånn organiserer vi oss i Grimstad
  v/ avdelingsleder i jobbsentralen Tor-Erik Moseid Austenaa
 • Vår ære og vår makt – den funksjonshemmedes plass i lokalmiljøet
  v/ forbundsleder Tom Tvedt Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Helse- og omsorgstjenester for personer med funksjonsnedsettelser i Grimstad kommune
  Enhet for habilitering – struktur og organisering, 
  Bruker- og pårørendeutvalget– mandat og oppgave v/enhetsleder Arne Værland
 • Søknader, vedtak og innsatstrapp
  v/ avdelingsleder Nina Gran Høyland, tjenestekontoret
 • Livet i boligen
  v/avdelingsleder Arve Falk Lorentzen
 • Hjelpemidler og velferdsteknologi – gjør hverdagen enklere
  v/ avdelingsleder Febe Pettersen, enhet for rehabilitering og hjemmetjenester
 • Hvordan forstå vergemålsloven?
  v/ Gunnar Munkerud, fagdirektør, justis- og vergemålsavdelingen, Statsforvalteren i Agder 
 • I4Helse AS: Involvering i tjenester og produktutvikling
  v/daglig leder Steinar Omnes

Programmet avsluttes med omvisning i visningsarena på i4Helse.
Se plakat for informasjonsmøtet (pdf, 288 kb)