Vellykket informasjonsmøte på UiA

Mange mennesker fant veien til UiA torsdag 1. desember, da enhet for habilitering arrangerte et åpent informasjonsmøte med overskriften Helse- og omsorgstjenester for personer med funksjonsnedsettelser - hva innebærer det?

Kommunalsjef Aase S. Hobbesland åpnet møtet med å understreke betydningen av å dele informasjon, formidle kunnskap og erfaringer mellom mennesker, roller og institusjoner. Hun mente at dette møtet var et godt tiltak i denne sammenheng og at slike møter bør gjentas årlig.

Arrangøren hadde satt opp et variert program med fokus på blant annet bolig, brukermedvirkning, ansvar- og oppgavefordeling, livsmestring gjennom jobb- og aktivitet, samt mulighetsrommet digitalisering og velferdsteknologi åpner for.

I tillegg til kommunens egne fagfolk bidro representanter fra Husbanken, Statsforvalteren i Agder, i4helse og Norsk forbund for utviklingshemmede med nyttige og kloke innspill.

Se program og presentasjonene fra informasjonsmøtet.