Innkjøpssaken i Grimstad kommune

Grimstad kommune har fått avdekket svikt i etterlevelse av rutiner og regelverk når det gjelder innkjøp av tjenester til enkeltbrukere innen helse og omsorg. Grimstad kommune vil her forsøke å informere om spørsmål vi får og svar vi gir, informere om tiltak for å rette på forholdene og legge annen relevant informasjon tilgjengelig ved behov.

Vi vil på denne måten tilstrebe meroffentlighet og lett tilgang for politikere og andre til å få oppdatert informasjon.

19. januar 2017:

Kjøp av tjenester til enkeltbrukere – vurdering av rammeavtaler

Advokatfirma Kluge har gitt sin uttalelse til rammeavtalene som ble inngått i juni 2016. Rådmannens ledergruppe gikk 16.01.2017 gjennom svaret fra Kluge og drøftet om det skal lyses ut ny konkurranse. Rådmannens ledergruppe kom, etter en samlet vurdering, fram til at alle avtalene skal lyses ut på ny. Arbeidet med utlysningene starter umiddelbart.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Tone Marie Nybø Solheim
Rådmann

Mobil 908 39 402

Trond-Vegar Johansen
Kommunalsjef støttetjenester

Mobil 926 56 899

E-post: postmottak@grimstad.kommune.no