Kommuneplan 2015 - 2027

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens langsiktige del har et 12-årig planperspektiv.

Aktuelle dokumenter

Hva er en kommuneplan og hvor ofte revideres den?

Du finner informasjon om dette på siden som heter Kommunal planstrategi.

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Grimstad kommune skal revidere kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018. Et forslag til planprogram er forventet lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av våren 2018. Da blir det samtidig mulighet til å komme med arealinnspill.

Les mer om revisjonen av kommuneplanens arealdel.