Revisjon av kommuneplanens arealdel

Grimstad kommune reviderer for tiden kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018. Et forslag til planprogram er lagt ut til offentlig ettersyn. Det er det samtidig mulighet til å komme med arealinnspill. Fristen er satt til 15. august 2018.

Prosess og milepæler

Høringsfrist

Høringsfrist for innspill og merknader til kommuneplanens arealdel, er 15. august 2018.
Se kunngjøringstekst

Varsel om oppstart, offentlig ettersyn av planprogram og invitasjon til arealinnspill

11.06.2018:
Det er varslet oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel for Grimstad kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist til å komme med innspill til ny arealdel og merknader til planprogrammet er 15.08.2018.

Åpne informasjonmøter

07.06.18
Grimstad kommune har startet opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse arrangeres det til to åpne informasjonsmøter kommende uke:

  • Eide skole mandag 11. juni kl 18:00
  • Grimstad rådhus torsdag 14. juni kl 18:00


Alle er velkomne til å delta på møtene.

Arbeidsmøte kommuneplanutvalget – 15.02.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Hans Tveitereid
Enhetsleder
Telefon 37 25 05 97
Mobil 951 24 488