Revisjon av kommuneplanens arealdel

Grimstad kommune skal revidere kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018. Et forslag til planprogram er forventet lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av våren 2018. Da blir det samtidig mulighet til å komme med arealinnspill.

Aktuelle dokumenter

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Hans Tveitereid
Enhetsleder
Telefon 37 25 05 97
Mobil 951 24 488